Office Work

Zarządzanie i zgodność z przepisami POLSKI

Zgodność z przepisami prawa

TUNAP niezwykle poważnie traktuje kwestie ładu korporacyjnego i zgodności z przepisami, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

Zasady te obejmują nie tylko przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i praw, ale również właściwe podejście pracowników, które stanowi integralny element budowania trwałego sukcesu Grupy TUNAP.

Promowanie takiego sposobu myślenia jest naszym celem. Jednocześnie podejście takie oznacza ścisłe przestrzeganie przez naszych pracowników wszystkich obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisów prawa i regulacji.

Reporting Hotline SpeakUp

Zobowiązujemy się do traktowania siebie nawzajem, a także naszych klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych, w sposób uczciwy. Badania wykazują, że w rozwiązywaniu spraw dotyczących przestępstw gospodarczych często pomocne są zgłoszenia otrzymane od osób trzecich. Dlatego też opracowaliśmy system, który pozwala zarówno pracownikom Grupy TUNAP, jak i osobom trzecim, zgłaszać przestępstwa i inne poważne naruszenia przepisów. Jest to narzędzie internetowe - System BKMS (Business Keeper Monitoring System).

Incydenty można zgłaszać w systemie zarówno anonimowo, jak i pod własnym nazwiskiem. Niemniej jednak, ze względu na fakt, że zależy nam na otwartej komunikacji, zachęcamy do podawania nazwiska przy zgłoszeniu. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób ściśle poufny, z uwzględnieniem uzasadnionych interesów wszystkich zainteresowanych stron.

Prosimy o założenie konta pocztowego w systemie BKMS w celu umożliwienia kontaktu. Jest to ważne w przypadku, jeżeli będziemy mieli ewentualne dodatkowe pytania lub w przypadku, gdy w późniejszym terminie chcieliby Państwo uzupełnić swoje zgłoszenie o dodatkowe informacje. W razie potrzeby komunikacja za pośrednictwem skrzynki pocztowej może być prowadzona na zasadzie anonimowości.

System ma na celu informowanie wyłącznie o podejrzanych przypadkach przestępstw gospodarczych lub poważnych naruszeń przepisów w ramach Grupy TUNAP. Jakiekolwiek niewłaściwe wykorzystanie tego systemu do innych celów może stanowić przestępstwo.

Zgłoszenia można dokonać tutaj.

Dziękujemy za pomoc!