Osoba kieruje zieloną puszkę ze sprayem na brudny hamulec podniesionego samochodu

TUNAP — czyszczenie hamulców

Dbamy o Twoje zdrowie!

Czyszczenie części przy użyciu bezpiecznej technologii TUN Solve®

Jako pierwszy na rynku środek czyszczący bez n-heksanu, TUN Solve® spełnia nowe wymagania praktyczne, które do tej pory nie były brane pod uwagę w praktyce warsztatowej:

Optymalne właściwości czyszczące oraz sprawdzone i zmniejszone ryzyko pożaru.

TUN Solve® jest wynikiem intensywnej współpracy pomiędzy komisją ds. bezpieczeństwa stowarzyszeń odpowiedzialności ubezpieczeniowej pracodawcy, Physikalisch- Technischen Bundesanstalt oraz firmą TUNAP. TUN Solve® spełnia wymagania większości krajowych przepisów bezpieczeństwa pracy w zakresie minimalizacji ryzyka pożarowego.

 • Zmniejszone ryzyko pożaru
 • Przebadane składniki
 • Najmniejszy możliwy potencjał zagrożenia

Technologia czyszczenia TUN Solve® do prac konserwacyjnych, naprawczych i montażowych. Zmniejszenie obciążenia dla zdrowia, ponieważ nie zawiera n-heksanu. Środek przyjazny dla zasobów naturalnych dzięki wykorzystaniu surowców odnawialnych. Usuwa pyły, osady, oleje, smary, żywice i powłoki antykorozyjne.

 • Dolny próg wybuchowości > 1,5 obj. %
 • Bez płomienia powrotnego
 • Niepalny propelent
 • Opatentowana technologia
 • Zgodność z tworzywami sztucznymi
 • Środek wolny od n-heksanu i substancji aromatycznych
 • Brak zapachów wywołujących alergie (jako detergenty)
 • Brak F+ i Xi oraz klasyfikacja N
 • Zmniejszona emisja CO2

Produkty serwisowe do hamulców — porównanie

Bestseller