A collage of yellow colour offshore machine in blue  water with black,blue,and white colour lubricating greases and many test tube

Smary niezwykle odporne na warunki pogodowe dla przemysłu morskiego

Smary dla Przemysłu Morskiego

Warunki pracy na morzu stwarzają wysokie wymagania smarów. Elementy techniczne maszyn morskich są narażone na wysokie obciążenia, ekstremalne warunki pogodowe, różne temperatury, wiatr, wibracje, słone powietrze i wodę. Smary, takie jak smary do dużych obciążeń są często niezbędne.

TUNAP oferuje szeroką gamę smarów, środków czyszczących i produktów ochrony powierzchniowej, które spełniają wysokie standardy ekologiczne wymagane w przemyśle morskim, jak również wszystkie istotne normy techniczne.

Produkty TUNAP umożliwiają precyzyjne określenie momentu zrywającego do demontażu połączeń śrubowych w rurach wiertniczych, jak również do spełnienia wielu innych trudnych wymagań.