A collage of refinery,silver and white colour  lubricating greases and measurable test tube with light blue water in round  bottom flask

Specjalne Odporne Smary i Produkty do Konserwacji dla Przemysłu Chemicznego

Smary dla Przemysłu Chemicznego

Procesy chemiczne znajdują się pod wpływem mediów korozyjnych, często wraz z ekstremalną temperaturą i maszynami o wysokim obciążeniu, których wykorzystanie zdolności produkcyjnych powinno być na najwyższym poziomie. Określone standardy jakości i czystości produktu muszą być spełniane bez przerwy. Te bardzo wyspecjalizowane warunki sprawiają, że smary są dostosowane do spełnienia wymogów tribologicznych określonych punktów smarowania.

TUNAP produkuje szeroką gamę środków oddzielających, smarów, środków czyszczących i środków ochrony powierzchniowej do stosowania w przemyśle chemicznym opracowanych dlaużycia w armaturach i sprężarkachktóre spełniają specyficzne potrzeby tej branży.

Produkty TUNAP w znacznym stopniu przyczyniają się do niezawodnego działania maszyn w tej branży, ponieważ są odporne na działanie chemikaliów