A collage of plastics, filling line of aerosol  sprays and laboratory equipment

Czyste, wysokotemperaturowe smary dla Przemysłu Tworzyw Sztucznych

Smary dla Przemysłu Tworzyw Sztucznych

Różnorodne procesy są stosowane, aby doprowadzić plastik do pożądanego kształtu. Używane maszyny i systemy są narażone na ekstremalne obciążenia. Muszą sprostać działaniu ogromnychsił setek kiloniutonów i temperatury przekraczające 200 ° C. Żeby upewnić się, żemaszyna działa niezawodnie przez długi czas, niezbędne są specjalne smary,które są dokładnie dostosowane do wymagań tribologicznych konkretnych punktów smarowania. Smar cienkowarstwowy na sworzniach wypychacza jest jednym z przykładów.

TUNAP produkuje szeroką gamę środków oddzielających, smarujących i czyszczących, a także produkty do ochrony powierzchni, które osiągają wysokie liczby strzałów w formowaniu wtryskowym tworzyw sztucznych .

Produkty TUNAP spełniają najwyższe wymagania, w tymunikanie zanieczyszczenia i znacznie przyczynia się do wydłużenia okresu użytkowania Twoich maszyn i systemów.