A collage of manufacturing of glass bottles,yellow  colour oil in a flask and an oil drop in the middle

Wydajne i Niskotemperaturowe oleje do maszyn szklarskich

Smary dla Przemysłu Szklarskiego

Smary są narażone na działanie wysokich temperatur powyżej 200 ° C w przemysłowej produkcji szkła pustego. W zależności od wielkości maszyny istnieje wiele różnych elementów, które wymagają smarowania.

Wiele produktów przemysłu szklarskiego jest używanych w przemyśle spożywczym. Stosowanie smarów zarejestrowanych w NSF w obszarze COLD-END może zapewnić przewagę konkurencyjną i przewagę w bezpieczeństwie.

Jako producent, TUNAP oferuje szeroką gamę smarów, środków czyszczących i środków ochrony powierzchniowej opracowanych w celuzwiększenia wydajności.

Używanie produktów TUNAP charakteryzuje się niskim stopniem powstawania pozostałości. Ponadto okresy pomiędzy smarowaniami wydłużają się dzięki zasilaniu przez centralny układ smarowania. Oznacza to, że możesz bezpiecznie obsługiwać swoje maszyny i systemy, a także zmniejszyć koszty konserwacji oraz napraw.