A collage of foundry with black,white,silver and  blue colour lubricating greases and a laboratory pipette fills test tube with  yellow drop

Solidne smary do najwyższych wymagań

Przemysł Ciężki

Przemysł ciężki i sektor maszyn ciężkich korzystają ze wszystkich dostępnych możliwości do produkcji metali żelaznych i nieżelaznych, jak również ciężkich maszyny używanych do pracy z surowcami.

Oznacza to, że używane maszyny i komponenty są narażone na działaniewysokich obciążeń, wysokiego ciśnienia, ciepła, a także kurzu, wody i mediów korozyjnych, któremuszą wytrzymać smary, by zapewnić bezproblemową produkcję.

TUNAP spełnia wysokie wymagania przemysłu ciężkiego i oferuje solidne wysokowydajne smary które są odporne na korozje i działają na maszyny w sposób niezawodny i długotrwały

Produkty TUNAP poprawiają żywotność maszyn, a tym samym zwiększają się rentowność procesu produkcyjnego.